Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZP Rokytenka km 1,5-1,6 (Rokytnice, sídliště) - PŠ květen 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 03.06.2019 10:00
„Výzva k podání nabídek č. 170 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Litvínov“
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.18 v kategorii 3 - Nahodilá probírková těžba / LZ Boubín / polesí Kubova Huť / LÚ 1,3,4,5
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 - Přeprava dříví na LS Znojmo
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 55 - Přeprava dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 51 - Přeprava dříví na LS Bučovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 50 - Přeprava dříví na LS Bučovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 49 - Přeprava dříví na LS Bučovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 41 - Přeprava dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 212 v kategorii 2 - LHC Králíky - zpracování kalamity
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 211 v kateg.2 - LHC Hanušovice - zpracování kalamity
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 177 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Bruntál, SÚJ Horní Benešov a SÚJ Břidličná
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 05.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 157 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revír Černá Hora
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 16:00
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
nadlimitní Zadávání 23.05.2019 25.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016