Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 19 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Radkov
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 311 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Děčín
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 08.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Rozseč
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, nahodilá těžba na Středisku Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 08:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
PD VN Loučka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Kompletní realizace komunikační kampaně „boj s kůrovcem a obnova lesa“
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 08.07.2020 10:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 15.07.2020 10:00
VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI - Dodávky PHM včetně palivových karet a poskytování doplňkových služeb
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 08.10.2020 12:00
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 23 - Výroba dříví na OM komplexní četou, kombinací technologií kůň, traktor, LS Horšovský Týn, revíry Valtířov, Nová Huť a Sádek
nadlimitní Zadáno 29.06.2020 10.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Železná Ruda, revíry 7, 8
nadlimitní Zadáno 29.06.2020 10.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 23 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Horšovský Týn, revír Sádek
nadlimitní Zadáno 29.06.2020 10.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 23 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Horšovský Týn, revír Nová Huť
nadlimitní Zadáno 29.06.2020 10.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016