Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Potok Těchlovický, ř.km 0,9463 - 1,0643
VZ malého rozsahu Zadávání 19.08.2020 02.09.2020 10:00
VN Zákraví - oprava SO2,SO3
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 31.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 331 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Frýdlant
nadlimitní Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 330 - Přeprava dříví a vagónování v rámci LS Rumburk
nadlimitní Zadáno 18.08.2020 25.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Bedřichov
nadlimitní Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 53 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Sedlčany - l.ú. Jankov
nadlimitní Zadáno 18.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Buková
nadlimitní Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 16 - DNS - 201 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Brno, Lesní správa Černá Hora,revíry Boskovice, Úsobrno a Dzbel
nadlimitní Zadáno 17.08.2020 28.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 67. 511 - DNS Týn OM
nadlimitní Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 34 v kategorii 27 - výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 7
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / nahodilá těžba 6
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 29 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Frýdlant
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Černíny č. 6
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Černíny č. 5
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 28 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rumburk - revír 6 - Jedlová
nadlimitní Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016