Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hodorfský - křížení s náhonem
podlimitní Zadávání 10.06.2020 14.07.2020 10:00
Smlouva o reklamě – Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 10.06.2020 19.06.2020 10:00
Bělečský potok v km 0,595 a 0,716
VZ malého rozsahu Zadávání 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 72 - Přibližování dříví traktorem - LZ Boubín / polesí Kubova Huť / nahodilá těžba 2
nadlimitní Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 303 - Přeprava dříví - LHC Ronov nad Doubravou, LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 08:00
Motivační předměty (rámcová dohoda)
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 16.06.2020 10:00
Oprava linky v porostu 322 na LS Kraslice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Sanace skalního masivu Bohutice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Sanace skalního řícení v NPP Peklo
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 19.06.2020 10:00
VN V Dubech
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 19.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Moravec
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 15.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 302 - Přeprava dříví LS Třebíč
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 15.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 45 - Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové - revíry Markoušovice, Království
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Drmalský potok , ř.km 0,720 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Horní a Dolní rybník Nový Ples rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 04.06.2020 17.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016