Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střech Dílen - LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 14.06.2019 10:00
PD Chmelnický rybník (obnova) vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídky č. 231 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Velflík
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 230 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Zlatý Kopec
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 229 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Potůčky
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 10.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 84 v kategorii 2 - DNS R17 klest II.Q
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 9 - Chemická asanace dříví proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Dobřany
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 152 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Telč - Javořice, kůrovec_2
nadlimitní Zadáno 28.05.2019 10.06.2019 08:00
VN Voprava - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
ZP Rokytenka km 1,5-1,6 (Rokytnice, sídliště) - PŠ květen 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 03.06.2019 10:00
„Výzva k podání nabídek č. 170 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Litvínov“
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.18 v kategorii 3 - Nahodilá probírková těžba / LZ Boubín / polesí Kubova Huť / LÚ 1,3,4,5
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 - Přeprava dříví na LS Znojmo
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 55 - Přeprava dříví na LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016