Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 160 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv 1)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 161 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv4+Rv6)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 166 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 2 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 3 - těžba, přibližování nebo manipulacedříví na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídky č. 11 v kategorii 3 - Přibližování dříví na SÚJ Železná Ruda, revír 2 - Jezera
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 14.05.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 1 - Těžba, manipulace a přiblížení kůrovcem napadeného dříví na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 130 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Vráž
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 129 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Čížová
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 127 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Skočice
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Dodávky insekticidních přípravků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 25.06.2019 10:00
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 28.05.2019 10:00
Založení lesních společenstev na revíru LUH
podlimitní Zadáno 26.04.2019 22.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 124 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Telč - Javořice, nahodilá živelná
nadlimitní Zadáno 25.04.2019 07.05.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 101 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Bučovice, revír 15 - Pozořice, revír 16 - Olšany
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016