Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 151 v kategorii 5 - Shrnování klestu II revír Sklené
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 66 - 510 Výroba dříví kombinací technologií na OM na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 03.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 308 - Odvoz dříví z lokalit LZ Boubín 5
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 10 - Ochrana lesa na SÚJ Bečov
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Včelná / úklid klestu + ožínání
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V.
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 21.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Moravec - JIH
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 13.07.2020 10:00
PD RO - Lapač splavenin Drahotušský
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 30.06.2020 10:00
Sanace skalního masivu Bohutice - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Smlouva o reklamě – Dobrovolní hasiči roku 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 26.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016