Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 13 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LZ Kladská, polesí Prameny
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 35 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 7 a 8
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 26.06.2020 08:00
Kompletní výroba video spotů (rámcová smlouva)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020
Výzva k podání nabídek č. 30 v kategorii 14 – Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Shrnování klestu - polesí Vlašim
nadlimitní Zadáno 15.06.2020 26.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 21 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 301 - Doprava dříví z OM na ES; LS Nové Město na Moravě
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 149 v kategorii 5 - Sklené, likvidace klestu drtičem
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 306 - Přeprava dříví - LS Choceň
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 08:00
Dubovka ř.km 1,635-2,050
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Godula
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Modrý kámen - Mýtská křižovatka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 26.06.2020 10:00
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103
podlimitní Zadáno 12.06.2020 15.07.2020 10:00
Radějovka km 13,000-14,020
podlimitní Zadáno 12.06.2020 01.07.2020 10:00
revír Miloňov , Leskové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
Revír 5 Lukoveček, R 4 Ráztoka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016