Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD VN Lampertice vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 20.03.2020 12:00
Výzva k podání nabídek č.1 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 7 a 8
nadlimitní Zadáno 04.03.2020 17.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 16 - LZ Kladská (pěstební práce na Polesí Prameny)
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 16 - LZ Kladská (úklid klestu na Polesí Prameny)
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 12 - výroba otrávených lapáků na stojato LS Frýdlant - revír Poustka, Bulovka, Jindřichovice a Albrechtice
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 17.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 70 v kategorii 12 - LS Jablonec otrávené lapáky
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 17.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 12 - LS Jablonec prořezávky revír Hraničná - Za Lukáškou
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 17.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 28 – výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, polesí Prameny - Hamelika
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 16 - LZ Kladská (jarní a letní práce na Polesí Krásno)
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 08:00
Chlumský p. v ř.km 4,100 - 4,855 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 728 v kategorii 2 - Těžba dříví na OM komplexní četou na LS Fr. Lázně
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 13.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií, LR Vlčice, LS Dvůr Králové
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 12.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 724 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_1
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 47 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Sněžná
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Cudrovice
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016