Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 296 - Odvoz a převoz dříví na LS Klatovy, LHC Nepomuk 2000 m3
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 12.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Kunštát
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 299 - Odvoz dříví z lokalit LZ Boubín 3
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 12.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Boskovice
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Bedřichov
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 08:00
Černý potok I.
podlimitní Zadáno 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Hladovský potok 0,000-0,610
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
Kobylí potok v km 0,000 – 9,370
podlimitní Zadáno 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Rakovský potok ř.km 0,800-1,100
podlimitní Zadáno 01.06.2020 30.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 297 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Ještěd
nadlimitní Zadáno 29.05.2020 04.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 74 - Přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště, polesí Višnová
nadlimitní Zadáno 29.05.2020 09.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 57 - Výroba dříví na OM kombinací technologií LS Třebíč - R09 Hrotovice, R10 Rouchovany, R11 Dukovany, R12 Třebenice
nadlimitní Zadáno 29.05.2020 09.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Bezdědice č. 4
nadlimitní Zadáno 29.05.2020 09.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 66 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Kubova Huť / úklid klestu, oprava oplocenek, ožínání, ovazování klestem, chemická asanace, údržba rozdělovací sítě
nadlimitní Zadáno 28.05.2020 09.06.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016