Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 666 v kategorii 2 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek - l.ú.Ostašov č.1
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 02.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid klestu s ručním dočištěním
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 08:00
BP Libotínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Revitalizace tůní na vodním toku Olšička
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 28.02.2020 10:00
RN Velká Hanzlůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 02.03.2020 10:00
RVT PP Bartošovického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 26.02.2020 08:00
VN Malenovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 674 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Radkov, LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 14.02.2020 27.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 248 - Přeprava dříví na LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 14 - Pěstební činnosti - úklid klestu s pálením + dočišťování ploch po těžbě na LZ Konopiště - polesí Šiberna, l.ú. Táranka
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 22:00
Výzva k podání nabídek č. 244 - přeprava dříví v rámci LZ Konopiště č.7
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 394 v kategorii 1 - DNS Buchlovíce_HT_OM_3“
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 25.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 393 v kategorii 1 - DNS Buchlovíce_HT_OM_2“
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 25.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 6 - Úklid klestu na LS Dvůr Králové - LR Hradiště
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 245 Doprava LS Rožnov pod Radhoštěm_2020_1
nadlimitní Zadáno 13.02.2020 25.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016