Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií Svidník - Cetoraz
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 289 - Doprava dříví s vagónováním LS Nové Město na Moravě
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 32 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví, Středisko Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 25.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 7 - LS Rumburk výroba dříví harvestorovou technologií + odvoz kůrovcového dříví z OM na ES
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 17 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revíru Novina
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 63 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revíry Čertova voda a Maxičky
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 292 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Frýdlant
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 21.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 38 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na SÚJ Hamry - revíry 12, 13
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 08:00
Dodávka expertních MD na přípravu dedikovaných webových mikrosites
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 29.05.2020 10:00
DO na revíru Šarovy a 149 Hyková alej
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LC Arnoltice-Předlánce -TZ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
LHC Vsetín - příkopy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 28.05.2020 10:00
Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj - II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 10:00
PD RN Zelené údolí vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 29.05.2020 12:00
RN Prachárna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016