Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 34 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Blažim
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií Jezdovice
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 25.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií Jezírko
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 25.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Krasíkov
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 13 - výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Kladská, Polesí Chodský Újezd
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 39 - Těžba a asanace dříví v NPR Šerák-Keprník
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 39 - Těžba a asanace dříví v NPR Rejvíz
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 120 v kategorii 2 - Odkornění na stojato v NPR Šerák-Keprník
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 25.05.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 119 v kategorii 2 - Odkornění na stojato v NPR Rejvíz
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 25.05.2020 07:00
Oprava povrchů lesních cest na KŘ Zlín tryskovou metodou –„Turbo“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Zpřístupnění na revíru Vizovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 25.05.2020 08:00
Chladící box LS 136
VZ malého rozsahu Zadávání 13.05.2020
Přeprava dříví po železnici (DNS)
nadlimitní Zadávání 13.05.2020 22.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 16 - LZ Kladská (letní a podzimní práce ve školkách)
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 22.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016