Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 82 v kategorii 4 - Pěstební činnost včetně zalesnění na LS Černá Hora, revír Kuřim, oddělení 27
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 13 - výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Kladská, Polesí Broumov
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 25.05.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 290 - Doprava LS Buchlovice_2020_2
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 25.05.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 28 – výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, polesí Broumov
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 25.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 57 - DNS - 501 Výroba dříví na OM kombinací technologií KŘ Brno, LS Třebíč - R02 Třebíč
nadlimitní Zadáno 12.05.2020 26.05.2020 08:00
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 11.05.2020 12.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Vracov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 25.05.2020 10:00
Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 21.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Frýdlant, revír Bulovka
nadlimitní Zadáno 08.05.2020 19.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Frýdlant, SÚJ Bulovka
nadlimitní Zadáno 08.05.2020 19.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií Brádlo
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 139 v kategorii č. 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R01, 02 a 14
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 140 v kategorii 5 - Ochrana MLP chemicky Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 134 v kategorii 5 - Oplocování a zalesňování bukem na revíru Bohdalov
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 08:00
Obnova porostů na polesí Tvrdonice II. etapa
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 10.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016