Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 79 v kategorii 4 - Pěstební činnost včetně zalesnění na LS Černá Hora, revír Lysice, oddělení 316
nadlimitní Zadáno 04.05.2020 15.05.2020 08:00
Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 18.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 36 – Vypěstování sadebního materiálu SM + BO pro LS Frýdlant
nadlimitní Zadávání 04.05.2020 15.05.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 287 - Přeprava dříví včetně vagónování KŘ Liberec LS Děčín, Frýdlant, Ještěd a Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 01.05.2020 12.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / polesí Kleť + Český Krumlov / nahodilá těžba 4
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 12.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 138 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R12 a R13
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 136 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R05 Lhotka
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 135 v kategorii 5 - Ochrana MLP a úklid klestu R05 Chábec
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Podmoky č.7
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Podmoky č.6
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 11 - Pěstební činnosti - na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 12.05.2020 08:00
Dodávka 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská II
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 03.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Bodaneč č. 8
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 11.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Bohdaneč č. 10
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 11.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016