Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velenický potok, ř.km 0,035 - 0,770
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 29.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č.346 v kategorii 1 - DNS Buchlovice_HT_OM_1
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 615 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_1
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Výzva k podání nabídek č.224 Přeprava dříví na KŘ Teplice
nadlimitní Zadáno 16.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 612 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Stříbro - Bezdružicko
nadlimitní Zadáno 16.01.2020 28.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 610 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Stříbro 1
nadlimitní Zadáno 16.01.2020 28.01.2020 08:00
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 16.01.2020 19.02.2020 10:00
Drahtinka - Hlinsko ř.km 0,000-0,208 rek.+OaÚ
podlimitní Zadávání 16.01.2020 17.02.2020 10:00
Projekt přeměny PND na LHC Ještěd II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 28.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 66 v kategorii 1 – DNS Slunečná - 103520
nadlimitní Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 65 v kategorii 1 – DNS Široká Niva - 103518
nadlimitní Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 1 – DNS Radimský kopec - 103519
nadlimitní Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 341 v kategorii 1 - Těžba, manipulace a přiblížení kůrovcem napadeného dříví na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 08:00
BP Kobylí potok v km 0,000-9,370 s přítoky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 09:00
Dodávka licencí ORACLE
nadlimitní Zadávání 15.01.2020 19.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016