Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 237 - Přeprava dříví relace KŘ Zlín - Tomášovce (SK)"
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 236 - Přeprava dříví relace KŘ Brno - Tomášovce (SK)
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - l.ú. Ostašov č. 1
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
BP Šumice
VZ malého rozsahu Zadávání 06.02.2020 14.02.2020 09:00
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 06.02.2020 19.02.2020 10:00
Dodávky plachet pro fumigaci (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 10.03.2020 10:00
Fumigace dříví (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.03.2020 10:00
PPO Lipinský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
RP na Dolnolhotském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 16 - LZ Kladská (stavba a oprava oplocenek na Polesí Kostelní Bříza)
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 17.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 243 - Odvoz dříví LS Jeseník
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 17.02.2020 07:00
BP Březůvky Mlýny
VZ malého rozsahu Zadávání 04.02.2020 13.02.2020 09:00
BP Hruškovice v k.ú. Kelčany
VZ malého rozsahu Zadávání 04.02.2020 13.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016