Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD RVT pramenné části Černého potoka II. etapa vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 18.02.2020 12:00
Svatoslavský potok II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 14.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 661 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS FM, revír Řeka MÚ 108A13
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 660 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_2
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 12.02.2020 08:00
Besének-Lomnička (k.ú. Lomnička u Tišnova)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 12.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 660 v kategorii 2 - DNS Buchlovice_KČ_OM_2
nadlimitní Zadávání 31.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 642 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 644 v kategorii 2 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Vlašim II
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 10.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 1 - LS Janovice, výroba dříví HT Žďárský Potok
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 07:00
Mitrovický potok
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 10.02.2020 10:00
Rohovec km 1,335 - 2,230
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 12.02.2020 10:00
Rybníky Jaroslav (I+.rek.)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 12.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 636 v kategorii 2 - DNS Rožnov OM_2
nadlimitní Zadávání 29.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - l.ú.Zálesí, polesí Vlašim
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 10.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - l.ú.Bratčice, polesí Černíny
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 10.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016