Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 342 v kategorii 1 - DNS Rožnov OM_1
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Výzva k podání nabídek č. 600 v kategorii 2 - DNS Rožnov OM_2
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Klevetovský potok v Klevetově
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 21.01.2020 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE pro centrálně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku na nákup vozidel
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 15.01.2020 23:59
Výzva k podání nabídek č. 202 - DNS ODVOZ 2020 R15-17 - LS Šternberk
nadlimitní Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 203 - DNS ODVOZ 2020 R11,14 - LS Šternberk
nadlimitní Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 204 - DNS ODVOZ 2020 R05-08 - LS Šternberk
nadlimitní Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 206 - DNS ODVOZ 2020 R02-04 - LS Šternberk
nadlimitní Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 07:00
LP Lažánky - Milonice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Mlýnský potok s přítokem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 205 - DNS ODVOZ 2020 R01 - LS Šternberk
nadlimitní Zadáno 07.01.2020 20.01.2020 07:00
Úpravy modulu MVO a mobilních aplikací v rámci IS SEIWIN
podlimitní Zadáno 07.01.2020 15.01.2020 09:00
Tůň Mydlářka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 17.01.2020 10:00
VN Libušíny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 10:00
VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně
podlimitní Zadáno 06.01.2020 23.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016