Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 - 1,250
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 13.03.2018 10:00
Opravy lesních cest na revíru Dobrná
podlimitní Zadáno 26.02.2018 15.03.2018 09:30
LC Novohájská - LC Hrkavá
podlimitní Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Vybavení objektu LS Plasy kancelářským nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 19.03.2018 09:00
Oprava LC Pod Bomberg
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 06.03.2018 11:30
Opravy LC revíru Hartmanice a Ždánov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 07.03.2018 11:00
PP Křetínky v Letovicích - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 05.03.2018 08:00
BP Troubský potok 2,020 - 2,790
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 28.02.2018 08:00
PO Bílenecký potok ř.km 0,030 - 0,050
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 02.03.2018 10:00
Zpevněná plocha v MO Kytlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 06.03.2018 08:00
Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky - Technický dozor stavebníka, Koordinátor BOZP, Geotechnický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 05.03.2018 09:00
Sibudov km 1,600 - 2,350
podlimitní Zadáno 19.02.2018 27.03.2018 09:00
Stará Voda v km 4,000 - 6,000
podlimitní Zadáno 19.02.2018 27.03.2018 09:30
HB Struhařský potok ř.km 2,94 - 3,49
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 01.03.2018 10:00
LS Hanušovice 251 - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 16.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016