Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 549 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Bohdaneč V- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 23.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 548 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Bratčice IV- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 547 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Jankov V- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 550 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Dolní Kralovice II- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 04.11.2019 08:00
BP Libochůvka v km 6,000 – 7,480, kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2019 30.10.2019 08:00
BP Lysický – Lysice, Bořitov
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2019 30.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 540 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Psáře II- LS Kácov
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 04.11.2019 08:00
BP Heřmanický potok, ř. km 3,3 - 4,2 a PP Heřmanického potoka, ř. km 0,0 - 2,6
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 31.10.2019 10:00
Horní Přehrada a Horní Švýcarský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 31.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 31 - napěstování sadebního materiálu KJ - LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 30.10.2019 09:00
Lužnice, ř.km 0,098 - 0,164
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 30.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 47 v kategorii 8 - dopěstování sazenic DBL na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 21.10.2019 08:00
Závlahová stanice LŠ Budkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 21.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 160 - Přeprava dříví relace Hodonín
nadlimitní Zadáno 07.10.2019 18.10.2019 10:00
Rusava km 26,317 - 28,525
podlimitní Zadáno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016