Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace Břímovka - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 14.12.2017 08:00
Revitalizace Brušoveckého potoka - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 14.12.2017 08:00
BP Kladorubka v Letovicích
VZ malého rozsahu Zadávání 30.11.2017 08.12.2017 08:00
VN Bílčická a VN U Kostela PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2017 11.12.2017 09:00
Pryský potok, ř.km 0,000 - 0,120 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 05.12.2017 10:00
Smlouva o reklamě – seriál Běhej lesy 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 23.11.2017 08.12.2017 09:00
BP Stružka ř. km 6,000-6,800
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 01.12.2017 08:30
Zlatnice, 0,000 - 0,250 ř.km
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 29.11.2017 08:00
Provádění geodetických prací - KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2017
Provádění geodetických prací - KŘ Teplice
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2017
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 05.01.2018 10:00
Provádění pěstebních činností – březen 2018+
nadlimitní Zadávání 16.11.2017 05.01.2018 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 05.01.2018 10:00
BP Teplička v k.ú. Žerotín, probírka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 09:30
Hájnický rybník horní - PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016