Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Drnůvka Nosálovice – Drnovice km 1,250-5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 31.10.2017 09:30
BP Zlechovský p. Břestek km 6,850-8,400
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 31.10.2017 10:00
SOP Rumzovský járek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 30.10.2017 08:00
BP SN Čeložnice, k.ú. Čeložnice, náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 26.10.2017 08:00
Oprava živičného povrchu na LC Kožská - LS Nasavrky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 08:00
PD Blazický potok v Mrlínku III.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 10:00
PD VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 09:00
Nákup chladícího boxu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 24.10.2017 10:00
BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 24.10.2017 13:00
BP Brodec ř.km. 3,300 - 4,000
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 25.10.2017 08:00
BP Radvančický potok ř. km 0,470-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 25.10.2017 10:00
BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 24.10.2017 09:30
PD Pluskovec v k.ú. Malé Karlovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 25.10.2017 10:00
BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 19.10.2017 08:00
Zdvihací zařízení pro provoz kotelny - realizace prací
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 17.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016