Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Lhotský potok Lhota u Trutnova II (rek.+OaÚ) vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 09.08.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3
nadlimitní Zadávání 24.07.2019
Luční potok, ř. km 8,700 - 9,000
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Hájený potok ř.km 0,000 - 1,700 rek.+OaÚ vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 07.08.2019 09:00
Dodávky zemědělských plodin pro polesí Mlynářovice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2019
Železný kůń
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 31.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví Lesní správa Černá Hora
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 02.08.2019 15:00
BP Hvězdlice - rizikové kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 18.07.2019 29.07.2019 08:00
Dodávky elektronických průměrek (rámcová dohoda) a poskytování technické podpory programového vybavení elektronických průměrek
nadlimitní Zadáno 18.07.2019 20.08.2019 10:00
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 07.08.2019 10:00
Valašská Bystřice 220
podlimitní Zadáno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Administrace VZ na strojní vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 25.07.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 29.07.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kat.2 - DNS R16 přípr.půdy chem.
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Audit spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 24.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016