Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesnické činnosti 2019-09
nadlimitní Zadáno 10.04.2019 14.05.2019 10:00
Oprava lesní cesty Křínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 17.04.2019 08:00
VN Rybárna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
VN Zelené Dolíky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 11.04.2019 14:00
MO Fojtka - seník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 09.04.2019 10:00
Dopravní cesta paliva do kotelny - realizace prací
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 08:00
Oprava oplocení v oboře Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Lesní cyklotrasou z Valašska na Kopanice-PD
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2019 04.04.2019 08:00
PD vodní nádrže na LS Klášterec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Malechovský potok ř.km 0,100-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 27.03.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský - sjezd
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016