Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Spolupráce ČSOP a Lesů ČR na ochraně biodiverzity, ekologické osvětě a pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům v roce 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019
VN Voprava - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 50 - Přeprava dříví na LS Bučovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2019 05.06.2019 08:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 25.06.2019 10:00
Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 09:30
VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 09:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
Dodávky pletiv (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 10.05.2019 11.06.2019 10:00
VN Jaroměř - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 08:30
VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (1)
nadlimitní Zadávání 09.05.2019
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 125 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC Červený Hrádek II.
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016