Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Mlynářovický kopec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 14.06.2019 00:00
PD RVT Ludvíkovského potoka ř.km 0,000-0,420 vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 03.07.2019 09:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
VN Černý, VN Mlýnský - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 26.06.2019 09:30
VN Zalíbená II - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 04.07.2019 09:30
Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 12.07.2019 10:00
VN Bílichov III - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 09:30
Čištění, sušení a skladování kukuřice, čištění, sušení a skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 14.06.2019 09:00
Poradenství při zajištění Prospektu emitenta a emise cenných papírů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 01.07.2019 10:00
BP Kněžický potok, ř. km 2,8 - 3,5
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 14.06.2019 10:00
PD Chmelnický rybník (obnova) vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 09:00
Spolupráce ČSOP a Lesů ČR na ochraně biodiverzity, ekologické osvětě a pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům v roce 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019
VN Voprava - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021
nadlimitní Zadáno 23.05.2019 25.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016