Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 09:30
VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 09:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
VN Jaroměř - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 08:30
VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 22.05.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM (1)
nadlimitní Zadávání 09.05.2019
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 125 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC Červený Hrádek II.
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 160 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv 1)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 161 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv4+Rv6)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 166 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 2 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 28.05.2019 10:00
Založení lesních společenstev na revíru LUH
podlimitní Zadáno 26.04.2019 22.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016