Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svodnice - jez Milokošť
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 10:00
BP LP Porubky v km 15,300-úsek km 0,040-0,630
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 03.12.2018 09:00
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa - TDS
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2018 26.11.2018 09:00
BP Zdravá Voda, k.ú. Žarošice
VZ malého rozsahu Zadávání 12.11.2018 20.11.2018 08:00
BP Vrbovec v k.ú. Bystrc
VZ malého rozsahu Zadávání 05.11.2018 16.11.2018 08:00
BP Smrčenský potok v km 2,750 - 2,950 - kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 01.11.2018 12.11.2018 08:00
Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 12.11.2018 09:30
BP Balinka ř. km 0,000-1,178, k.ú. Oslavany
VZ malého rozsahu Zadávání 26.10.2018 05.11.2018 08:00
Láń 2461 - parkoviště (ZP)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 05.11.2018 09:00
PD Janišovka km 0,630-0,815 IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 05.11.2018 09:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - leden 2019+
nadlimitní Zadáno 23.10.2018 11.12.2018 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+
nadlimitní Zadáno 23.10.2018 26.11.2018 10:30
Dodávky tiskopisů a obálek LČR (rámcová dohoda)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 31.10.2018 10:00
Vrbový potok, ř.km 0,893 - 2,300, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 26.10.2018 10:00
Výzva k podání nabídek č. 11 – napěstování sadebního materiálu JD – LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 12.10.2018 02.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016