Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Údolní
podlimitní Zadáno 15.05.2018 04.06.2018 09:00
LHO Rudolfka - realizace stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 11:30
Provádění pěstebních činností - červenec 2018+
nadlimitní Zadáno 15.05.2018 22.06.2018 10:00
Vyznačení a stabilizace hranic trvalých jednotek prostorového rozdělení lesa na LS Františkovy Lázně LHC Františkovy Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 10:00
LC Za hájovnou Jezírka-opravy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 28.05.2018 10:00
Černý potok I. - PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 22.05.2018 09:00
LC Hraniční a Oborní 5
podlimitní Zadáno 10.05.2018 25.06.2018 10:00
Projekt přeměny PND 2018 – 2020 na LHC Frýdlant
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 18.06.2018 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – červenec 2018+
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 18.06.2018 10:00
Zlepšení struktury lesních porostů a zajištění péče o povrchové krasové útvary v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně
podlimitní Zadáno 10.05.2018 29.05.2018 10:00
TDI - Revitalizace správní budovy LS Vítkov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 22.05.2018 09:00
Výzva k podání nabídek č. 4 – vypěstování sadebního materiálu borovice lesní – KŘ Teplice
nadlimitní Zadáno 04.05.2018 15.05.2018 09:00
Opravy linek na LS J.Hradec 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 15.05.2018 08:00
VN Kobylský PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 15.05.2018 09:00
Motorová sekačka - traktůrek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016