Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o reklamě – seriál Běhej lesy 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 23.11.2017 08.12.2017 09:00
BP Stružka ř. km 6,000-6,800
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 01.12.2017 08:30
Zlatnice, 0,000 - 0,250 ř.km
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 29.11.2017 08:00
Provádění geodetických prací - KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2017
Provádění geodetických prací - KŘ Teplice
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2017
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 05.01.2018 10:00
Provádění pěstebních činností – březen 2018+
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 05.01.2018 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+
nadlimitní Zadáno 16.11.2017 05.01.2018 10:00
BP Teplička v k.ú. Žerotín, probírka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 09:30
Hájnický rybník horní - PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 09:00
Provádění geodetických prací - LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2017
Provádění geodetických prací - ST OP Vltavy
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2017
Bačetínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 22.11.2017 08:00
BP Podleský potok v k.ú. Podlesí
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2017 23.11.2017 09:00
Provádění geodetických prací - KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016