Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů v rámci CHKO Železné hory - P2020
podlimitní Zadáno 17.07.2017 16.08.2017 09:30
Podolský potok I PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 09:00
Obnova větrolamů na LZ Židlochovice – polesí Velký Dvůr
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 07.08.2017 10:00
Obnova porostů na polesí Tvrdonice
nadlimitní Zadáno 29.06.2017 08.08.2017 10:00
LP Šebestiánky ( Novoveský potok ), ř.km 0,360 - 2,515 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 18.07.2017 10:00
PD Obnova rybníků Dobříkov (rek.+I) vč.PD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 18.07.2017 09:00
PD Rybníky Jaroslav (rek.+I) vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 17.07.2017 09:00
Smlouva o reklamě – Olympiáda dětí a mládeže a Olympijský odznak
nadlimitní Zadáno 27.06.2017 29.06.2017 15:00
Průčelský potok, ř.km 0,00 - 1,20
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 17.07.2017 10:00
Sklizeň obilnin a kukuřice, doprava do místa uskladnění
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 30.06.2017 09:00
VN Oborák - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 29.06.2017 07:30
Sušení a skladování kukuřice, skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 22.06.2017 12:00
LC Rovénky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 11:00
Lesní cesty u Červené hájovny
podlimitní Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy - partnerství projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016