Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JŘBU - sazenice pro LS Ruda n/M. (SÚJ Ruda)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2014 20.01.2014 09:00
Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2013 09.01.2014 09:00
Dodatek - síje semene DB letního k OS 138224
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2013 20.12.2013 08:00
Sibudov km 1,600 - 2,350 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2013 23.12.2013 10:00
Chladící box pro uskladnění ulovených bažantů pro LZ Konopiště
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2013 19.12.2013 12:00
SaMa - Kaplice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 11.12.2013 09:00
TBD VN III. kategorie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 16.12.2013 08:00
Vypracování znaleckých posudků pro Správu toků - oblast povodí Dyje
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2013
„Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 21.11.2013 10:00
JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2013 11.11.2013 08:00
PD Rytina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 31.10.2013 08:30
Odrostky - Domanín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2013 11.11.2013 09:00
Odrostky - Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2013 11.11.2013 09:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Ostrava
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2013
Nákup siláže kukuřice CCM pro hlubocké obory
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2013 29.10.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016