Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP LP Oplanský potok ř.km. 0,000-0,180
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 12.12.2016 08:30
BP Jílecký potok 0,000-2,450 ř. km
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2016 09.12.2016 09:30
BP Hodorfský
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 08.12.2016 08:00
BP Lomnický potok ř.km. 2,700-3,050
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 05.12.2016 09:30
PD Bratřejovský potok PŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 13.12.2016 11:00
PD Hořanský potok km 1,800-2,600
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 13.12.2016 10:00
PD Teplička km 11,300-14,600, Paseka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 13.12.2016 09:00
BP Štípský potok, ř. km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016 02.12.2016 09:30
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ PD
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 05.12.2016 10:00
Likvidace černých skládek na LS Přimda, k.ú. Stráž u Tachova, Obora u Tachova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2016 28.11.2016 09:00
BP Buchlovický potok, Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2016 28.11.2016 09:30
BP Pstružný potok, ř. km 2,100 – 2,500
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2016 28.11.2016 09:30
BP Svodnice, Milokošť
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2016 28.11.2016 10:00
BP Jesenice, ř. km 0,470 - 4,960 - projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 24.11.2016 10:00
Folgenský p. - přehrážka, ř.km 0,18
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 28.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016