Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Mokřanský potok ř. km 1,300-2,100
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 12.02.2015 09:30
BP rajon 202/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 09.02.2015 08:00
BP Zahořanský potok ř. km 13,100-13,500
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 12.02.2015 11:30
Chuchelenský potok II, Semily
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 09.02.2015 08:00
PD Drmalský potok - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 12.02.2015 13:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 28.01.2015
Doprava polesí Komorní Hrádek 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 03.02.2015 10:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Buchlovice - restituce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.02.2015 14:00
BP Zichovecký potok ř. km 1,200-1,600
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 02.02.2015 08:30
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem - III - LZ Kladská - 02
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 02.02.2015 12:00
Výsadba rajon 209
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2014 20.01.2015 08:00
Stejnokrojové součásti (rámcová smlouva)
podlimitní Zadáno 17.12.2014 12.03.2015 10:00
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150 - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 22.12.2014 09:00
BP Mochtínský potok ř. km 2,670 - 3,670, Mochtínský potok ř. km 7,550 - 8,550 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 09:30
BP Podhrázský potok ř. km 0,000 – 1,500 a 2,450 – 2,800, Podhrázský potok ř. km 6,120 – 7,620, Podhrázský potok ř. km 9,950 – 10,000
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016