Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní cesta dřeva k rozmítací pile
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2015 15.07.2015 11:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
Provádění pěstebních činností – rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
BP LP Šťávnice ve Slopném
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 26.06.2015 09:00
Otočný nesený čtyřradličný pluh
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 26.06.2015 10:00
PD Městecký potok III Vojnův Městec ř.km 4,666 - 4,866 vč.AD (rek.)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 25.06.2015 09:00
BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 05.06.2015 22.06.2015 08:00
BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 05.06.2015 22.06.2015 09:30
Rozbor sedimentů 952
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 08.06.2015 08:00
univerzální diskový secí stroj
VZ malého rozsahu Zadávání 29.05.2015 12.06.2015 10:00
Smlouva o reklamě - ZOO Dvůr Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 01.06.2015 10:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Litoměřice.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 26.05.2015 09:00
Zpracování projektové dokumentace - Administrativní budova Lesní správy Horní Blatná v Perninku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 15.05.2015 10:00
Technický dozor Zřícenina Týřov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 25.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016