Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2015 22.07.2015 08:00
Nákup licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance Microsoft
nadlimitní Zadáno 01.07.2015 01.07.2015 12:00
Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby
nadlimitní Zadáno 30.06.2015 28.08.2015 10:00
P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 13.07.2015 10:00
Dodávka a implementace informačního systému DMS
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 07.09.2015 13:00
Dodávka a implementace integrační platformy
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 14.09.2015 10:00
Dodávka a implementace intranetového portálového řešení
nadlimitní Zadáno 27.06.2015 29.09.2015 10:00
Dopravní cesta dřeva k rozmítací pile
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2015 15.07.2015 11:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
Provádění pěstebních činností – rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+
nadlimitní Zadáno 19.06.2015 10.09.2015 10:00
BP LP Šťávnice ve Slopném
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 26.06.2015 09:00
Otočný nesený čtyřradličný pluh
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 26.06.2015 10:00
PD Městecký potok III Vojnův Městec ř.km 4,666 - 4,866 vč.AD (rek.)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 25.06.2015 09:00
BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 05.06.2015 22.06.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016