Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Vítkov II 2014
podlimitní Zadáno 28.05.2014 30.05.2014 10:15
VN Býčkovice - TBD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 29.05.2014 13:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Zlín
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., ST - oblast povodí Ohře
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2014
JŘBU - Dodatečné služby 2014, SÚJ 10404
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2014 29.04.2014 08:00
Technický dozor stavebníka - Jelení, Keprnický a Lánský
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2014 29.04.2014 09:00
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10106
podlimitní Zadáno 16.04.2014 23.04.2014 08:00
Minitendr - 10 týdenní bažantí kuřata vypouštědlo Kostel
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 24.04.2014 09:15
Výchova bažantích kuřat 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 08:00
Likvidace "černých" skládek bez nebezpečných odpadů vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2014
Likvidace "černých" skládek s nebezpečnými odpady vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2014
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 217001
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 14.04.2014 09:30
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10906
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2014 17.04.2014 08:00
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10304
podlimitní Zadáno 05.04.2014 18.04.2014 07:30
Geometrické plány - vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 14.04.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016