Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Kuničky
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 17.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Třebíč - R01 Horní Vilémovice
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 17.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Třebíč - R05 Lesonice
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 17.04.2020 08:00
RN Perlík
podlimitní Zadávání 06.04.2020 28.05.2020 10:00
Smlouva o reklamě – Klub českých turistů 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 14.04.2020 10:00
Smlouva o reklamě - Kolo pro život 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 06.04.2020 14.04.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č.275 - Odvoz a převoz dříví na LS Klatovy, LHC Kdyně, revíry Kdyně a Loučim
nadlimitní Zadáno 04.04.2020 15.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 25 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 04.04.2020 15.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 40 - 310 Těžba, přibližování nebo manipulace dříví a asanace dříví na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 04.04.2020 15.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 5
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá těžba 3
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá těžba 5
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá těžba 4
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – 650 m3 NT (terén, př. vzdálenost) na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 15.04.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016