Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 601 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_1
nadlimitní Zadávání 10.01.2020
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 17.01.2020 10:00
Klevetovský potok v Klevetově
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 21.01.2020 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE pro centrálně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku na nákup vozidel
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 15.01.2020 23:59
LP Lažánky - Milonice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Mlýnský potok s přítokem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Tůň Mydlářka
VZ malého rozsahu Zadávání 06.01.2020 17.01.2020 10:00
VN Libušíny
VZ malého rozsahu Zadávání 06.01.2020 20.01.2020 10:00
VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně
podlimitní Zadávání 06.01.2020 23.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 210 - Přeprava dříví v rámci LS Rumburk
nadlimitní Zadáno 27.12.2019 03.01.2020 10:00
Revitalizace Raduňka km 6,80 -7,20
VZ malého rozsahu Zadávání 23.12.2019 13.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 12 - LS Jablonec prořezávky revír Hraničná v Muldě
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 03.01.2020 10:00
Hartmanice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 13.12.2019 30.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 593 - těžba dříví komplexní četou
nadlimitní Zadáno 11.12.2019 23.12.2019 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016