Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skladování, sušení kukuřice a pšenice 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2020 29.05.2020 08:00
DO na revíru Šarovy a 149 Hyková alej
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LC Arnoltice-Předlánce -TZ
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 27.05.2020 10:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LHC Vsetín - příkopy
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 28.05.2020 10:00
Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj - II
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 26.05.2020 10:00
RN Prachárna
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Oprava povrchů lesních cest na KŘ Zlín tryskovou metodou –„Turbo“
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Zpřístupnění na revíru Vizovice
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Chladící box LS 136
VZ malého rozsahu Zadávání 13.05.2020
Přeprava dříví po železnici (DNS)
nadlimitní Zadávání 13.05.2020 22.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 72 - Přibližování dříví traktorem - LZ Boubín / polesí Kubova Huť / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 11.05.2020 22.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá těžba 6
nadlimitní Zadáno 11.05.2020 22.05.2020 08:00
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 11.05.2020 12.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Vracov
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2020 25.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016