Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Černé lesy 1
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 06.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Železná Ruda
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Bohdalov
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 06.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Všeteč
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Moravec
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 06.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 66 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 06.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.10 v kategorii 21 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Karlovy Vary, LS Přimda, SUJ Planá
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č.4 v kategorii 6. - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Karlovy Vary, na LS Přimda, SÚJ Přimda
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č.3 v kategorii 6. - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Karlovy Vary, na LS Přimda, SÚJ Přimda
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
„Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 67 - DNS Dol.Bečva_Val.Bystřice_OM“
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 67 - DNS Rožnov_Val.Bystřice_OM
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 07.04.2020 08:00
Oprava mostu Modříč
VZ malého rozsahu Zadávání 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Říčky Staré Hamry a Vilčok
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Smlouva o reklamě – Dřevěná stavba roku 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 03.04.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – LS Frýdek-Místek, Staré Hamry NT II
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 06.04.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016