Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany
nadlimitní Zadáno 24.08.2020 03.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Kubova Huť / úklid klestu, nátěr kultur repelenty
nadlimitní Zadáno 24.08.2020 04.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 16 - Výroba dříví komplexní četou-rizikové kácení-LS Náměšť-revír Košíkov
nadlimitní Zadáno 24.08.2020 04.09.2020 08:00
LC Hergotsbouda-7 cest- Vojenská - most
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020 04.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii č. 61 - Výroba dříví kombinací technologií - LS Telč, Javořice - sever
nadlimitní Zadáno 21.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Č. Rudolec IX
nadlimitní Zadáno 21.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Č. Rudolec VIII
nadlimitní Zadáno 21.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 83 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid s ručním dočištěním a likvidací klestu
nadlimitní Zadáno 21.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 40 - 310 Těžba, přibližování nebo manipulace dříví a asanace dříví na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 41 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zátoň / ochrana lesa proti kůrovcům 2
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Stříbrsko
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 49 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Konstantinolázeňsko
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Bučovice, LHC Račice
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 01.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Vacíkov
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 31.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revíry Jahodná a Kuřim
nadlimitní Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016