Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 576 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Frýdlant SÚJ Bulovka revír Bulovka
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 26.11.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 189 - Přeprava dříví - LHC Ronov nad Doubravou, LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 25.11.2019 09:00
BP MVN Třebušín
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 22.11.2019 10:00
BP Olešnický potok, ř. km 1,700 - 1,950
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 22.11.2019 10:00
BP Pokratický potok, ř. km 3,150 - 3,250
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 22.11.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 562 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 12.11.2019 25.11.2019 08:00
BP Hornojílovský potok, ř. km 0,400 - 0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 20.11.2019 10:00
BP Kamenička, ř. km 2,900 - 3,450
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 20.11.2019 10:00
Implementace integrovaného informačního systému Lesů ČR
nadlimitní Zadávání 08.11.2019 24.01.2020 10:00
Musík ř.km 5,700 - 6,520
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 25.11.2019 10:00
VN U Pily, k.ú. Žádlovice
podlimitní Zadáno 08.11.2019 10.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 569 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Česká Lípa SÚJ Cvikov
nadlimitní Zadáno 07.11.2019 19.11.2019 10:00
BP Sedlinka v km 2,500-5,150
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 20.11.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 93 v kategorii 5 - Úklid klestu na ploše na LS Ledeč n.S., revír Rytířsko
nadlimitní Zadáno 06.11.2019 18.11.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii 8 - Úklid klestu LHC Český Krumlov
nadlimitní Zadáno 06.11.2019 18.11.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016