Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 2 - Zalesňování Dlouhá Loučka
nadlimitní Zadáno 18.04.2019 06.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 112 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Omice 11, Bučín 12, Obora 13
nadlimitní Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 102 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revíry Brno a Kuřim
nadlimitní Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 111 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Osová 01, Košíkov 03, Pozďatín 04, Kralice 05, Náměšť 06, Mohelno 07
nadlimitní Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revíry Kunštát a Letovice
nadlimitní Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 2 - Zalesňování Valšův důl
nadlimitní Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 08:00
Revitalizace Kunštát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
RVT Souvlastní
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:30
Smlouva o reklamě - Horská výzva 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 24.04.2019 10:00
Smlouva o reklamě - Kolo pro život 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 26.04.2019 09:00
Smlouva o reklamě – Kulturní léto na přehradě Les Království 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 29.04.2019 09:00
VN Hutě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 104 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Domažlice, SÚJ Domažlice
nadlimitní Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 103 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Domažlice, SÚJ Herštýn
nadlimitní Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 75 v kategorii 2 - LS Jeseník chemická asanace dříví
nadlimitní Zadáno 16.04.2019 03.05.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016