Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revíry Lysice a Bedřichov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 95 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revír Senetářov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 90 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LS Nové Město na Moravě revíry Lány a Devět skal
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Úprava aplikace SKOL
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 03.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 12 – výroba otrávených trojnožek na LS Rumburk – revír Špičák
nadlimitní Zadáno 25.03.2019 05.04.2019 10:00
Smlouva o reklamě - Smetanova Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 04.04.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 71 v kategorii 2 - DNS ožínání+klest R16
nadlimitní Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 70 v kategorii 2 - DNS ožínání+klest R17
nadlimitní Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 2 - DNS ožínání+klest R14
nadlimitní Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 08:00
Lesní cyklotrasou z Valašska na Kopanice-PD
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.03.2019 04.04.2019 08:00
PD vodní nádrže na LS Klášterec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 3 - LS Rožnov - klest
nadlimitní Zadáno 20.03.2019 02.04.2019 08:00
Realizace expozic v rámci výstav Natura Viva a Země Živitelka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 12 - Zalesňování 2 na revíru Podhůří
nadlimitní Zadáno 18.03.2019 01.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016