Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jindřichovický potok, ř.km 0,000 - 2,282
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+
nadlimitní Zadávání 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Pěstební činnosti 2020+
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 1 - DNS Rovina 111502
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 23:59
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 1 - DNS Ostrý 111501
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 23:59
Výzva k podání nabídky č. 170 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Frýdlant
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 26.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 114 v kategorii 2 - Výsadba introdukovaných dřevin - R24 Karlovice jih
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 01.10.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 402 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou - SLKT, na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 01.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 474 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 1 - Kopce
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 30.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií na LS Děčín
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 01.10.2019 08:00
Bohdanečský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2019 01.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 454 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 19.09.2019 30.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 481 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 19.09.2019 30.09.2019 08:00
VN U Sila
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 03.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016