Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 16 - LZ Kladská (jarní a letní práce na Polesí Krásno)
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 08:00
Chlumský p. v ř.km 4,100 - 4,855 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zátoň / prořezávka
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 728 v kategorii 2 - Těžba dříví na OM komplexní četou na LS Fr. Lázně
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 13.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií, LR Vlčice, LS Dvůr Králové
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 12.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 724 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_1
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 47 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Sněžná
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 3 - Těžba, přibližování nebo manipulace dříví na Středisku Mlynářovice, LÚ Cudrovice
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 726 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, Středisko Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 415 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, LS Klatovy, revíry Chejlava a Zelená Hora, předpokládaný objem 3500 m3
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 718 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou - UKT, SLKT - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 4 - LS Třebíč - Shrnování klestu na revíru Blatná hráz
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 11.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 414 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor, revír Stříbrné Hutě
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 694 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 254 Doprava LS Buchlovice_2020_1
nadlimitní Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016