Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revíry Čížová, Vráž
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č.13 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Klatovy - SÚJ Klatovy
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Klatovy - revír Stará Ves
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 6 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň - revír Slavník
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 01.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 8 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revíry 5 a 6
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 12 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 1 a 2
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.10 kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 20
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 23 - Výroba dříví na OM komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 3 a 4
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revíry Vysoká a Zbiroh
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 4 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revír Merklín
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 8 - Pěstební práce na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 27.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016