Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 130 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Vráž
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 129 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Čížová
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 127 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Skočice
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Dodávky insekticidních přípravků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 25.06.2019 10:00
Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 28.05.2019 10:00
Založení lesních společenstev na revíru LUH
podlimitní Zadáno 26.04.2019 22.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 124 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Telč - Javořice, nahodilá živelná
nadlimitní Zadáno 25.04.2019 07.05.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 101 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Bučovice, revír 15 - Pozořice, revír 16 - Olšany
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Bučovice, revír 13 - Bukovinka, revír 14 - Hostěnice
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 07.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Bučovice, revír 11 - Drnovice, revír 12 - Račice
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 07.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 110 v kategorii 1 - Výroba dříví HT na LS Nové Město na Moravě revíry Lány a Devět skal
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 74 v kategorii 2 - chem.asanace
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 2 - chem.asanace
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 114 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na SÚJ Železná Ruda, LS Železná Ruda
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 07.05.2019 10:00
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 28.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016