Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 137 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 5 - Bukový háj
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 14.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 118 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 1 - Kopce
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 14.05.2019 08:00
Komunikační kampaň starostové, místní samospráva, občané v kůrovcových oblastech
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019 10.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 142 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na SÚJ Železná Ruda, revír 4 - Starý Brunst
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 15.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 3 - těžba, přibližování nebo manipulacedříví na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 09.05.2019 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
nadlimitní Zadáno 29.04.2019 30.05.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 125 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC Červený Hrádek II.
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 160 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv 1)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 161 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litvínov (Rv4+Rv6)
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 166 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 2 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 3 - těžba, přibližování nebo manipulacedříví na LS Žatec
nadlimitní Zadávání 29.04.2019
Výzva k podání nabídky č. 11 v kategorii 3 - Přibližování dříví na SÚJ Železná Ruda, revír 2 - Jezera
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 14.05.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 61 v kategorii 1 - Těžba, manipulace a přiblížení kůrovcem napadeného dříví na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 127 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na revíru Skočice
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 07.05.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016