Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 86 - Přeprava dříví na LS Horní Blatná
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.58 v kategorii 9 - Chemická asanace proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Přeštice
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 07:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 11:00
Dodávka pneumatického třídícího stolu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 08:00
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 10:00
RN Na pískách-DOSTAVBA.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 02.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 219 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Folgenský potok, ř.km 0,180 – přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 15.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 91 - LS Frýdlant r.Poustka, r.Bulovka přeprava dříví z OM
nadlimitní Zadáno 21.06.2019 27.06.2019 10:00
VN Lokalita v Rybníčkách - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 87 v kategorii 2 - LS Jeseník úklid klestu revír Hoštice
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 01.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 4 - Příprava ploch a zalesnění Rozkoš podzim 2019
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 02.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 81 - Přeprava dříví ze SÚJ Horní Benešov a SÚJ Břidličná
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 02.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 85 - Přeprava dříví na LS Bučovice - sklad Tomášovce SK
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 02.07.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016