Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 2 - Přeprava dříví na LS Bučovice
nadlimitní Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 12 - Úklid klestu na revíru Podhůří
nadlimitní Zadáno 05.04.2019 16.04.2019 10:00
Oprava lesní cesty Křínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
Audit dodržování zásad efektivnosti, hospodárnosti a potřebnosti při pořizování dodávek a služeb v oblastech IT a strojního vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 12.04.2019 10:00
Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 17.04.2019 08:00
Fumigace dříví pro KŘ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019
Výzva k podání nabídek č. 75 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Náměšť 06 a Mohelno 07
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 74 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Košíkov 03 a Kralice 05
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Zastávka 08, Lukovany 09 a Okrouhlík 10
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Osová 01 a Pozďatín 04
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Bučín 12, Obora 13 a Omice 11
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 83 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Náměšť n.Osl., Revíry Zastávka 08, Lukovany 09 a Okrouhlík 10
nadlimitní Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
VN Rybárna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
VN Zelené Dolíky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 97 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revír Jahodná
nadlimitní Zadáno 01.04.2019 12.04.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016