Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 94 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Černá Hora, revíry Kuničky, Holštejn
nadlimitní Zadáno 01.04.2019 12.04.2019 08:00
Smlouva o reklamě – Významné akce ČSOS v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 04.04.2019 09:00
Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 11.04.2019 14:00
MO Fojtka - seník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 09.04.2019 10:00
Dopravní cesta paliva do kotelny - realizace prací
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 08:00
Oprava oplocení v oboře Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Smlouva o reklamě – Dřevěná stavba roku 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 03.04.2019 09:00
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 96 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revíry Lysice a Bedřichov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 95 v kategorii 2 - Těžba, přibližování a asanace dříví na LS Černá Hora, revír Senetářov
nadlimitní Zadáno 26.03.2019 08.04.2019 08:00
Smlouva o reklamě - Smetanova Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 04.04.2019 09:00
Lesní cyklotrasou z Valašska na Kopanice-PD
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2019 04.04.2019 08:00
PD vodní nádrže na LS Klášterec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Realizace expozic v rámci výstav Natura Viva a Země Živitelka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 12 - Zalesňování 2 na revíru Podhůří
nadlimitní Zadáno 18.03.2019 01.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016