Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 335 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revíry Boskovice, Kuničky, Holštejn, Senetářov, Petrovice, Úsobrno
nadlimitní Zadáno 02.12.2019 13.12.2019 12:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologii na LS Klášterec
nadlimitní Zadáno 02.12.2019 13.12.2019 08:00
Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost_revíry 4-9
nadlimitní Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost revír Zlín
nadlimitní Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 09:00
Nákup a dodání mobilních zařízení
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 07.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost revír Zlín
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 10.12.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost_revíry 4-9
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 10.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 8 - Úklid klestu LS Vyšší Brod - LHC Klášter
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 09.12.2019 08:00
Novoveský potok Nová Ves ř.km 2,150-3,230 - realizace stavebních prácí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Rozšíření aplikace PES3 o deníky, majetek a budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 05.12.2019 10:00
VN Pod Homolkami - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 11.12.2019 09:00
Výzva k podání nabídky č. 195 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 27.11.2019 03.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 586 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Mlynářovice, LÚ 2 a 3
nadlimitní Zadáno 27.11.2019 09.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 584 v kategorii 2 - DNS Luhačovice OM (JMP-UKT, SLKT) vč. chemické asanace
nadlimitní Zadáno 27.11.2019 09.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016